INNE SPRAWY

OFERTA POMOCY – ODSZKODOWANIA

Nasza firma bazuje na fachowej wiedzy dynamicznych prawników, wyspecjalizowanych w poszczególnych kategoriach spraw naszych klientów. Nasz dział ekspertów z zakresu dochodzenia roszczeń finansowych innych niż sprawy odszkodowawcze specjalizuje się przede wszystkim w skutecznym, sprawnym i szybkim dochodzeniu roszczeń:

  • Z UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH

Specjalizujemy się w prowadzeniu skutecznych sporów z bankami – rzetelna i profesjonalna reprezentacja frankowiczów w sądzie. Nie czekaj aż bank sam wyjdzie z propozycją ugodową – propozycje banków często są niekorzystne dla kredytobiorców!

  • ZWROTÓW PROWIZJI W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY KREDYTU

Spłaciłeś kredyt przed terminem? Czy wiesz, że w związku z wcześniejszą spłatą należy Ci się proporcjonalny zwrot prowizji pobranej przez bank przy zawarciu kredytu? Sprawdź czy Twój bank prawidłowo się z Tobą rozliczył!

  • Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW KLIENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – ODSZKODOWANIA RODO

Firmy usługowe, podmioty rynku finansowego takie jak banki czy instytucje pożyczkowe, sklepy internetowe, instytucje publiczne – wszystkie podmioty, którym przekazujesz swoje dane osobowe mają obowiązek przetwarzania ich zgodnie z przepisami RODO oraz informowania Cię o tym, jednak znaczna liczba tych podmiotów nie stosuje się w pełni do RODO. Sprawdź czy nie jesteś w grupie poszkodowanych z tytułu nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych!

  • SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH POSADOWIONYCH NA NIERUCHOMOŚCI – SŁUPY ENERGETYCZNE, RUROCIĄGI, GAZOCIĄGI

Czy wiesz, że nie musisz bezczynnie znosić urządzeń przesyłowych na Twojej nieruchomości? Czy wiesz, że operatorzy tych urządzeń często podkładają nam dokumenty, których podpisanie oznacza zrzeczenie się możliwości dochodzenia odszkodowań przed sądem? Skorzystaj z fachowca, który nie pozwoli na naruszenie twojego interesu!

  • WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE (NP. BUDOWA DRÓG, INWESTYCJE PUBLICZNE)

Podmiot publiczny proponuje zadziwiająco niską kwotę za przejęcie twojego prawa własności? Nie zgadzaj się na to! Skorzystaj z fachowej pomocy!

  • ODSZKODOWANIA ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE I „TYMCZASOWE” ARESZTOWANIE

Życie przynosi wiele dwuznacznych sytuacji, a machina tzw. „wymiaru sprawiedliwości” potrafi zniszczyć życie naszych klientów. Nie czekaj, oddaj sprawę w ręce profesjonalistów, którzy pomogą Ci uzyskać rekompensatę za błędy organów ścigania!

NOWOŚĆ w naszej ofercie – upadłość konsumencka! Kompleksowo przeprowadzimy Cię przez proces ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

KONSULTACJA
close slider