PORADY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI …

Jeżeli na skutek jakiegoś zdarzenia doznałeś urazu, obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzono cenną rzecz, czy utraciłeś, poniosłeś stratę, pogorszyła się Twoja sytuacja materialna, straciłeś pracę, mieszkanie, spotkała Cię innego rodzaju szkoda lub krzywda – opisz nam swój przypadek! Skutecznie i kompleksowo pomagamy w różnego rodzaju sprawach.

Pamiętajcie, ubezpieczyciel zabiera Wasze pieniądze, zaniża odszkodowania lub całkowicie odmawia wypłaty, nie rzadko z absurdalnych powodów, żerując na nie wiedzy prawa,jakie przysługuje pokrzywdzonemu, braku siły i determinacji w walce o swoje, dlatego dzwońcie i piszcie, z nami możecie więcej.

TELEFONY POMOCY:

+48 696111870
+48 739123704

Dzwoń w trakcie szkody, zdarzenia, wypadku. Udzielamy pomocy w tym jak postępować i jak zachować się bezpośrednio w trakcie i po zdarzeniu, w tym zwłaszcza w miejscu wypadku.

DLACZEGO?

Niewiele osób uczestniczących w zdarzeniach, w tym zwłaszcza wypadkach, znajdując się pod wpływem silnego stresu i emocji nie jest w stanie racjonalnie myśleć i postępować. Zapominamy lub nie mamy wiedzy jak się zachować, zabezpieczyć dowody, wykonać czynności które usprawnią proces likwidacji szkody ubezpieczycielowi, a nie przyczynią się do zaniżenia bądź odmowy wypłaty świadczenia. Nieświadomie dokonujemy działań, które mogą być później zakwalifikowane  jako rażące niedbalstwo lub przyczynienie się do rozmiaru szkody przez  nieprzychylne poszkodowanemu firmy ubezpieczeniowe.

KONSULTACJA
close slider